Cenník a časté otázky

Cenník: Stomatologická protetika
Názov výkonu Cena
Kovokeramická korunka 242,00 €
Bezkovová keramická korunka 385,00 €
Zirkónová korunka 407,00 €
Estetická keramická fazeta 385,00 €
Dočasná živicová korunka 44,00 €
Celková snímateľná náhrada 290,00 €
Flexi protéza 385,00 €
Bugel protéza (skrytá protéza) 770,00 €
Skeletová protéza so zásuvným spojom 550,00 €
Cenník: Chirurgická a implantologická stomatológia
Kód Názov výkonu Nestály pacient Stály pacient
Imp1 Zavedenie implantátu ALPHA BIO 500,00 € 500,00 €
Imp2 Nadstavba na implantát 150,00 € 150,00 €
Imp3 Provizórna nadstavba na implantát 120,00 € 120,00 €
Imp4 BIO - OSS (0,25g) 150,00 € 150,00 €
Imp5 Bonegraftingová plastika 430,00 € 430,00 €
Imp6 Fenestrácia 340,00 € 340,00 €
Imp7 Egalizácia kosti 52,00 € 52,00 €
Imp8 Split alveolárneho hrebeňa 520,00 € 520,00 €
Imp9 Postextrakčná augmentácia 100,00 € 100,00 €
E01x Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 30,00 € 25,00 €
E01xa Extrakcia každého dalšieho mliečneho zuba alebo koreňa 15,00 € 10,00 €
E11a Extrakcia jednokoreňového zuba 50,00 € 50,00 €
E11a Extrakcia viackoreňového zuba 90,00 € 80,00 €
E23 Chirurgická extrakcia zuba 200,00 € 150,00 €
E81 Chirurgická kyretáž - 1 zub 140,00 € 140,00 €
  Resekcia koreňového hrotu - jednokoreňový zub 220,00 € 220,00 €
  Resekcia koreňového hrotu - viackoreňový zub 350,00 € 350,00 €
  Resekcia koreňového hrotu + augmentácia 550,00 € 550,00 €
E24 Kontrola po komplikovanej extrakcii 10,00 € 10,00 €
E14 Sútura extrakčnej rany 12,00 € 12,00 €
  Drén 15,00 € 10,00 €
E47 Hemiextrakcia 40,00 € 32,00 €
E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, nadštand. 5,00 € 5,00 €
E64 Výber stehov 12,00 € 9,00 €
E65 Čap s dostavbou 90,00 € 70,00 €
P23 Gingivektómia 25,00 € 20,00 €
Rs Ošetrenie gingivitídy 10,00 € 10,00 €
Rs Extirpácia cysty 350,00 € 350,00 €
Rs Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany 450,00 € 450,00 €
Rs Chirurgická excízia 110,00 € 110,00 €
Rs Chirurgické odstránenie cudzieho telesa 100,00 € 100,00 €
Rs Dekapsulácia zuba 10,00 € 10,00 €
Rs Trepanácia alveoly 12,00 € 12,00 €
Rs Augmentácia kývavého zuba 60,00 € 60,00 €
Rs Augmentácia 160,00 € 160,00 €
Rs Veľká augmentácia - 30 min. 240,00 € 240,00 €
Rs Veľká augmentácia - 60 min. 480,00 € 480,00 €
Rs Cytoplastová membrána veľká 300,00 € 300,00 €
Rs Cytoplastová membrána stredná 250,00 € 250,00 €
Rs Cytoplastová membrána malá 150,00 € 150,00 €
Rs Kotevný implantát 100,00 € 100,00 €
Rs Augmentácia s kolagénovou membránou 495,00 € 495,00 €
Rs Kolagénová membrána 180,00 € 180,00 €
Rs SINUS LIFTING 900,00 € 900,00 €
Rs Explantácia implantátu 180,00 € 180,00 €
Rs Ošetrenie paradontálneho vaku 10,00 € 10,00 €
Rs Paradontologické vyšetrenie 15,00 € 15,00 €
Rs Chirurgické vyčistenie suchého lôžka 10,00 € 10,00 €
Rs Odstránenie lokálneho dráždenia 5,00 € 5,00 €
Rs Leštenie výplní 5,00 € 5,00 €
Rs Vestibuloplastika 25,00 € 25,00 €
Rs Frenulektómia 95,00 € 95,00 €
Rs Plastický apikálny posun 400,00 € 400,00 €
Cenník: Dentálna hygiena a bielenie zubov
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Názov výkonu Cena
Komplexná dentálna hygiena - 60 min. 60,00 €
Komplexná dentálna hygiena - 30 min. 35,00 €
Zubný šperk Swarovski krištáľ 55,00 €
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 22,00 €
PURE WHITENING (domáce a ambulantné bielenie) 340,00 €
Bielenie zubov ambulantné 165,00 €
Cenník: Vyšetrenie a preventívna stomatológia
Kód Názov výkonu Nestály pacient Stály pacient
D01 Komplexné vstupné vyšetrenie 30,00 € 20,00 €
  Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.    
D02 Preventívna stomatologická prehliadka 15,00 € 0,00 €
  Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.    
D03 Stomatologická konzultácia 20,00 € 20,00 €
  Pedostomatologická konzultácia do 30 minút   50,00 €
  Pedostomatologická konzultácia do 60 minút   100,00 €
  Poplatok za neošetriteľné dieťa do 30 minút   50,00 €
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 25,00 € 15,00 €
  Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie.    
D06 Preventívna pedostomatologická prehliadka 15,00 € 0,00 €
D11 Vyžiadané akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 40,00 € 30,00 €
D12 Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín 80,00 € 50,00 €
D13 Chirurgická konzultácia 30,00 € 30,00 €
D14 Implantologická konzultácia 30,00 € 30,00 €
D15 Parodontologická konzultácia 30,00 € 30,00 €
D16 Pedostomatologické ošetrenie - 30 minút 30,00 € 30,00 €
D17 Pedostomatologické ošetrenie - 60 minút 60,00 € 60,00 €
D37 Krátky administratívny výkon 5,00 € 5,00 €
D38 Dlhší administratívny výkon 10,00 € 10,00 €
D52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10,00 € 6,00 €
D53 RTG snímka BITEWING 12,00 € 8,00 €
D71 Skúška vitality zubov za 1 zub 5,00 € 3,00 €
  RTG snímka extraorálna - 3D 45,00 € 40,00 €
D72 RTG snímka extraorálna - OPG 20,00 € 15,00 €
PK Koferdam 15,00 € 15,00 €
A01 Povrchová slizničná anestézia za 1 zub 5,00 € 4,00 €
A02 Infiltračná anestéza 17,00 € 15,00 €
A03 Zvodová anestéza 17,00 € 15,00 €
  Povrchová anestéza 10,00 €  
A04 Intraligamentózna anestéza - prvý zub 20,00 € 15,00 €
A05 Intraligamentózna anestéza - každý ďalší zub 7,00 € 5,00 €
Ans1 Celková anestéza hodina 250,00 € 250,00 €
Ans2 Celková anestéza - každá ďalšia hodina 150,00 € 150,00 €
Cenník: Konzervatívna a estetická stomatológia
Kód Názov výkonu Nestály pacient Stály pacient
V01 Jednoplôšková plomba 55,00 € 55,00 €
V02 Dvojplôšková plomba 70,00 € 70,00 €
V03 Trojplôšková plomba 85,00 € 85,00 €
V03 Vysokoestetický fotokompozit frontálny úsek 120,00 € 120,00 €
V01b Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedna plôška 60,00 € 55,00 €
V02b Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 70,00 € 60,00 €
V03b Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 80,00 € 70,00 €
V01D Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedna plôška 60,00 € 55,00 €
V02D Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 80,00 € 70,00 €
V03D Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 90,00 € 80,00 €
V01c SIC - jednoplôšková výplň zuba 50,00 € 45,00 €
V02c SIC - dvojplôšková výplň zuba 60,00 € 55,00 €
V03c SIC - trojplôšková výplň zuba 70,00 € 65,00 €
  INLAY 140,00 € 140,00 €
  OVERLAY 200,00 € 200,00 €
V15 Oprava previslej výplne 10,00 € 10,00 €
V16 Ošetrenie citlivých zubných plôch - prvý zub 10,00 € 10,00 €
V02ba Rekonštrukcia zuba 90,00 € 80,00 €
V50x Opätovné nacementovanie korunky 15,00 € 10,00 €
F63 Stiahnutie korunky 15,00 € 10,00 €
P01 Dlaha zo sklenených vlákien 15,00 € 15,00 €
V20 Dočasné ošetrenie zubného kazu 20,00 € 15,00 €
V29 Preendodontická dostavba 60,00 € 50,00 €
V30 Extripácia zubnej drene - 1 kanálik 15,00 € 10,00 €
V32 Odstránenie koreňovej výplne 18,00 € 18,00 €
V35 Odstránenie zalomeného koreňového nástroja 200,00 € 200,00 €
V37 Odstránenie pulpálnych čapov 15,00 € 15,00 €
V31a Dočasné endodontické zaplnenie jednokoreňového zuba 20,00 € 15,00 €
  ENDO1    
V31 Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepanácia, mechanicko-chemická preparácia KK, dočasná výplň) 55,00 € 50,00 €
  ENDO2    
V41s Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40,00 € 35,00 €
V42s Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55,00 € 45,00 €
V43s Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 69,00 € 55,00 €
  ENDO3    
V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitívne 40,00 € 35,00 €
V42 Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitívne 55,00 € 45,00 €
V43 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitívne 85,00 € 65,00 €
       
V41r Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 50,00 € 45,00 €
V42r Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65,00 € 52,00 €
V43r Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 80,00 € 72,00 €
P02 FotoSan Agent 1 kanálik 4,00 € 4,00 €
Cenník: Konzervatívna a estetická stomatológia – detská
Názov výkonu Nestály pacient Stály pacient
Pečatenie trvalých zubov / 1 zub 35,00 € 35,00 €
Pečatenie mliečneho zuba 30,00 € 30,00 €
RTG dieťa od 6 rokov 15,00 € 15,00 €
Kompomer - Fotokompozitná výplň + skloinomer 42,00 € 42,00 €
Dočasná coltosolová výplň 25,00 € 25,00 €
Detská plomba 35,00 € 35,00 €
Skloinomer-Svetlom tuhnúci materiál-definitívna výplň 37,00 € 37,00 €
Podložka MTA /CALASEPT 15,00 € 15,00 €
ENDO 1 20,00 € 20,00 €
Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepanácia, mechanicko-chemická preparácia KK, dočasná výplň)    
ENDO 2    
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 20,00 € 20,00 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 25,00 € 25,00 €
ENDO 3    
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitívne 30,00 € 30,00 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitívne 35,00 € 35,00 €
Pýtate sa: Ako u nás prebieha vstupné vyšetrenie/prvá návšteva?

Vstupné vyšetrenie u nás prebieha v troch fázach. Ako prvé pred vstupom do ambulancie vypíšete anamnestický dotazník s ochoreniami a alergiami. Následne sa Vám vyhotoví panoramatický snímok pre konkrétnejší zápis vášho zubného chrupu. Nakoniec Vás usadíme do zubného kresla , kde Vás skonzultuje jeden z našich doktorov. 

Pýtate sa: Kedy absolvovať dentálnu hygienu?

Dentálnu hygienu je vhodné u dospelého človeka absolvovať 1x do roka t.j. každých 6 mesiacov, aby sa predišlo vzniku zubného kazu alebo iným ochoreniam ústnej dutiny. U detí do 18 rokov je s nimi nevyhnutné absolvovať dentálnu hygienu 2x ročne. 

Pýtate sa: Zubný kaz alebo bolesť zuba? Ako to rozpoznať?

Zubný kaz pocítite okamžite. Všimnúť si ho môžete už pri umývaní zubov, kedy sa na Vám na sklovine zuba začne objavovať "čierna bodka". Zubný kaz sa v prvotnom štádiu jeho vzniku dá zvrátiť lepšou hygienou a pravidelným čistením zubov. V opačnom prípade kedy už začne bolieť je potrebné sa obrátiť na svojho ošetrujúceho zubného lekára a nechať si kaz ošetriť plombou. Neliečený zubný kaz môže po istom čase postihnúť koreňové kanáliky zuba a nepríjemná bolesť prestúpi do opuchu. 

Zápal ďasna môže naznačovať že je potrebné si začať lepšie čistiť priestory medzi zubami medzizubnými kefkami alebo dentálnou niťou. Bolesť a začervenanie  nie je spojené so zubným kazom ale mechanickým poškodením alebo oslabenou imunitou. 

Pýtate sa: Kedy je ošetrenie koreňového kanálika zuba nevyhnutné?

Koreňové kanáliky je potrebné ošetriť v prípade ak pretrvávajúci zubný kaz postihne pulpu zuba (nervy v zube). Zub bolí pri hryzení, rozprávaní, na studené, teplé, počas noci a môže byť aj viditeľný opuch. 

Pýtate sa: Prvá návšteva dieťaťa u zubára - kedy je ten správny čas a na čo sa pripraviť?

Najvhodnejší čas pre vytváranie zvyku na zubného lekára ako aj zubné ošetrenie je po prvom roku od narodenia dieťaťa. Pokiaľ dieťa je zvyknuté na tzv. čistú ústnu dutinu, zubného lekára by sa nemalo báť. V opačnom prípade je potrebné aby rodič vedel upokojiť svoje dieťatko. Zubný lekár si zo začiatku tvorí s dieťaťom iba vzťah. Zoznamuje ho s vecami, ktoré sa nachádzajú v zubnej ambulancii, ukazuje mu rôzne ilustrované obrázky s popisom zubného kazu a necháva ho si niektoré veci pochytať a vyskúšať vo svojej rúčke. Rodičovi sa postupne na sedeniach tiež vysvetľuje ako svojmu dieťaťu správne čistiť zuby. Doktor poúča rodiča aká je vhodná strava pre dieťa a ako a z čoho vznikajú určité ochorenia ústnej dutiny u tých najmenších. 

Pýtate sa: Čo robiť a čo nerobiť po vytrhnutí zuba?

Po vytrhnutí zuba (extrakcii zuba) je potrebné mať zahryznuté zuby vo vatovom tampóne približne 15-20 minút aby prestalo krvácanie. Po príchode domov si treba hneď priložiť niečo studené cez pletenú utierku na postihnutú stranu líca aby sa predišlo opuchu a hneď požiť lieky proti bolesti (analgetiká). Najbližšie dni si nesmiete z extrakčnej rany vycucávať krv a nejesť nič tvrdé.

Pýtate sa: Ako nahradiť vytrhnutý zub - aké má pacient/pacientka možnosti?

Vytrhnutý zub sa dá nahradiť zubným implantátom alebo korunkami (v prípade vytrhnutého zuba mostíkom). Tieto korunky poskytujeme zo zirkónového alebo kovokeramického materiálu. Predchádza im komplexné vyšetrenie pacienta následne odtlačky pred a po brúseniu zubov, nalepenie dočasných zubov a nakoniec nasadenie trvalých koruniek.

Pýtate sa: Aké sú výhody/nevýhody zubného implantátu?

Najväčšou výhodou implantátov je že sú fixné. Ak trpíte nedostatkom zubov a odporúči sa Vám protéza protéza alebo mostík na implantátoch, nemusíte mať obavy že Vám niekedy vypadne. Implantát drží v kosti aj niekoľko rokov a je málo pravdepodobné že by nastali nejaké komplikácie. Nevýhodou môže byť alergia na kovy alebo ho telo z iných zdravotných dôvodov nemusí prijať.

Pýtate sa: Zubné strojčeky - klasický alebo neviditeľný?

Zubné strojčeky sú dnes najviac rozšírené hlavne ako tzv. neviditeľné. Sú skvelou náhradou fixného strojčeka ak trpíte iba miernym neusporiadaním zubov. Odporúčajú sa skôr dospelým ľuďom, ktorý si chcú skrášliť zubný chrup. Fixné strojčeky sú skvelé v tom, že na zuby vo dne v noci vyvíjajú tlak, čo zaručí výsledok rovných zubov aj niekoľko rokov po jeho sňatí dole. Odporúčajú sa hlavne deťom do 18 rokov. 

Pýtate sa: Ako prebieha bielenie zubov šetrnou metódou Pure whitening?

Tomuto bieleniu predchádza urobenie odtlačkov. Zubný technik na základe vašich odtlačkov Vám vytvorí priesvitné zubné dlahy, ktoré si prevezmete na našej zubnej klinike spolu s balením peroxidov pre domáce bielenie. Pred odtlačkami je ale potrebné aby pacient mal spravené všetky zubné kazy alebo ošetrené iné ochorenia ústnej dutiny. Ak je Váš chrup pripravený na bielenie, dlahy sa odporúča nasadzovať každý večer pred spaním na celú noc. Domáce bielenie obsahuje  peroxidy od veľkostí ich síl. Tieto peroxidy si postupom dní/týždňov dávate do dláh od najsilnejšieho po najslabší. Výsledok sa teda objaví už po niekoľkých dňoch a zuby sa týmto spôsobom dokážu vybieliť o niekoľko odtieňov svetlejšie s dlhotrvajúcim efektom.